TARVEKARTOITUS

 • Arvioidaan projektin tarpeellisuus, edellytykset ja mahdollisuudet
 • Asiakas esittää lähtökohdat ja tarpeet
 • Tilamuutos-, laajennus- ja kehittämistarpeet
 • Mahdolliset teknilliset ja rakenteelliset puutteet
 • Millaisella aikataululla projektin olisi tarkoitus edetä
 • Projektille varattu budjetti
 • Mitkä projektin osa-alueet ovat välttämättömät

PROJEKTISUUNNITTELU

 • Asetetaan projektille täsmälliset laajuutta, laatua, kustannuksia, aikataulua koskevat tavoitteet
 • Tarvittavien kunto-, asbesti-, sisäilmatutkimusten tekeminen
 • Aikataulun ja toteutustavan määrittely. Tarkennetaan kustannusarviota

TOTEUTUSSUUNNITTELU

 • Sähkö, lvi, iv
 • Laaditaan tarkka korjaussuunnitelma ja valmistellaan mahdolliset lupa-asiat
 • Yksityiskohtainen määrittely materiaaleista
 • Laaditaan projektille tarkka budjetti