TARVEKARTOITUS

 • arvioidaan projektin tarpeellisuus, edellytykset ja mahdollisuudet
 • asiakas esittää lähtökohdat ja tarpeet
 • tilamuutos-, laajennus- ja kehittämistarpeet
 • mahdolliset teknilliset ja rakenteelliset puutteet
 • millaisella aikataululla projektin olisi tarkoitus edetä
 • projektille varattu budjetti
 • Mitkä projektin osa-alueet ovat välttämättömät

PROJEKTISUUNNITTELU

 • asetetaan projektille täsmälliset laajuutta, laatua, kustannuksia, aikataulua koskevat tavoitteet
 • tarvittavien kunto-, asbesti-, sisäilmatutkimusten tekeminen
 • aikataulun ja toteutustavan määrittely. Tarkennetaan kustannusarviota

TOTEUTUSSUUNNITTELU

 • sähkö, lvi, iv
 • laaditaan tarkka korjaussuunnitelma ja valmistellaan mahdolliset lupa-asiat
 • Yksityiskohtainen määrittely materiaaleista
 • Laaditaan projektille tarkka budjetti