Kotitalousvähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Etenkin keskisuuren mittaluokan remonteissa kotitalousvähennys on merkittävä tukimuoto, joka kannattaa hyödyntää. Keskisuuressa remontissa tyon osuus voi olla esim. 10 000eur.

Oman asunnon lisäksi kotitalousvähennystä saa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon määritelmä sisältää myös piha-alueen ja piha-alueella olevat rakennukset. Piha-alue on kaavan mukainen tontti tai haja-asutusalueella piha-alueeksi katsotaan enintään 10 000 m2 alue.

Myös yhteiskäytössä olevassa vapaa-ajan asunnossa teetetystä työstä kukin voi hakea kotitalousvähennystä siinä suhteessa kuin on osallistunut kustannuksiin. Asunto-osakeyhtiössä kotitalousvähennystä saa työstä, joka on osakkaan vastuulla. Kustannusten vastuunjaon määrittää asunto-osakelaki ja yhtiöjärjestys.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava korvausmäärä kasvaa vuodeksi 2017. Nykyisellään remontin työn osuudesta voi vähentää verotuksessa 45% , enimmillään 2 400€, per taloudessa asuva henkilö. Pariskunnilla enimmäisvähennys työn osuudesta on 4 800€. Henkilökohtainen omavastuu, joka vähennetään on lisäksi -100€

Vuonna 2017 vähennettävä osuus kasvaa 50 %:in työn osuudesta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Tänä vuonna urakan työn osuuden tulee olla 5 555 €, jotta siitä saadaan suurin mahdollinen vähennys:

 

5 555€ * 45% – 100€ = n. 2400 € säästöä. Maksettavaksi jää 3155 €

Vuonna 2017 urakan työn osuudeksi riittää enää 5 000€, jolloin siitä saadaan suurin mahdollinen vähennys:

5 000€ * 50% – 100€ = 2400 € säästöä. Maksettavaksi jää 2600 €