Monesti sisäilman tuntuessa tunkkaiselta syyllinen löytyy toimimattomasta tai riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ilmanvaihtojärjestelmä kaipaa säännöllistä huoltoa.

Ilmanvaihto-
järjestelmän tarkastus

Onko ilmastointi painovoimainen, koneellinen poistoilmanvaihto vai koneellinen tulo-poistoilmanvaihto? Jos järjestelmä on jäänyt huoltamatta voi sisäilma tuntuu sen vuoksi tunkkaiselta. Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksessa perehdytään järjestelmään, tarkastetaan sen toimivuus ja annamme tarvittaessa jatkotoimenpiteitä järjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Ilmamäärämittaus

Ilmamäärämittauksessa mitataan rakennukseen ilmavaihtojärjestelmän kautta tuleva sekä sieltä poistuva ilmamäärä (l/s) sekä
tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ilmamäärämittaus todentaa ilmanvaihdon toimintaa ja sen avulla voidaan verrata järjestelmälle suunniteltuihin sekä asumisterveysasetuksen mukaisiin arvoihin, jonka mukaan tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Paine-eromittaus

Kun halutaan selvittää ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja niiden vaikutusta rakennuksen paine-suhteisiin, paine-eroa tallentavat pitkäaikaismittaukset ovat silloin oikea vaihtoehto. Erityisesti isommissa kohteissa ilmanvaihdon toiminnan vaikutusta voi olla vaikea arvioida kokonaisvaltaisesti ilman tarkempia tutkimuksia. Tällöin pitkäaikaisen paine-eromittauksen avulla saadaan tärkeää tietoa ilmanvaihdon säätötyön tueksi.

Ilmanvaihtokanaviston ja -laitteiston puhtaustarkastus

Puhtaustarkastuksen avulla saadaan tieto kanaviston ja laitteiston puhtaudesta.