Kosteusvauriossa talon rakenteisiin tai sisäpinnoille pääsee kosteutta ja pahimmillaan se leviää pian. Kosteusvaurio tarkoittaa lähes aina mikrobivauriota, sillä homeiden ja bakteerien kasvu on tällöin todennäköistä nopealla aikajänteellä. Jos talosta löytyy kosteusvaurio, kannattaa heti kutsua luotettavaksi todettu asiantuntija arvioimaan kokonaistilanne ja korjaustapa.

Kosteuskartoituksessa voidaan myyntitilanteessa tai terveyshaittaa epäiltäessä tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan tarvittaessa rajata tietylle alueelle, esimerkiksi kylpyhuoneeseen.
Kosteusvauriokartoituksessa on kaksi eri laajuusvaihtoehtoa:

Kosteuskartoitus voidaan suorittaa kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti. Vaihtoehto antaa osviittaa, mutta ei välttämättä anna riittävän tarkkaa kuvaa korjaustavan suunnittelua varten.
Perusteellisessa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä. Lisäksi rakenteiden tai eristetilan kosteus mitataan suhteellisen kosteuden mittalaitteen menetelmällä. Mittareikien poraamista vesieristeen läpi ei suositella, ellei se ole välttämätöntä.

Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, jossa selvitetään rakenneratkaisut ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta.
Lopulta toteutamme kuivaus- ja kosteusvaurion kuivaustyöt.