Tärkeintä rakennuksen energiatehokkuudessa on erityisesti rakenteiden tiiviys ja eristävyys, jonka määrittämiseen on olemassa ratkaisuja. Tiiviysmittaus yhdistettynä lämpökuvauksen kanssa antaa hyvän kuvan parannustarpeista koskien rakenteiden tiiveyttä.

Rakennuksen ilmanvuodot voidaan mitata ns. analogisesti. Asiaan on hyvä kiinnittää huomiota, koska jo nyt jokaisessa uudiskohteessa täytyy osoittaa rakennuksen tiiviys luotettavalla tai yleisesti hyväksytyllä keinolla. Tiiviysmittaus on nykyään sidottu myös energiatodistuksiin, joten pienrakentajille se on myös keskeinen asia.

Mittaus itsessään on kuitenkin yksinkertainen. Tila alipaineistetaan siihen tarkoitetuilla koneilla 50 pascaliiin ja kone laskee automaattisesti mitattavan tilan ilmanvuotoluvun. Rakennuksen tiiviysmittaus on todella tärkeä osa laadunvarmistusta erityisesti silloin, kun parannetaan vanhaa tai tehdään sisäilmakorjauksia. Jos ilmanvuotoluku havaitaan mittauksissa liian suureksi, rakennus ja rakenteet ei ole riittävän tiiviitä. Syy saattaa löytyä mm. elementtien väljistä liitoksissa, ikkuna- tai oviasennuksien huolimattomuudesta tai läpivientien tiivistyksessä, joka lienee yleisin syy sisäilmakorjauksille.

Lämpökuvauksella voidaan tiiveysmittausten jälkeen paikallistaa korjauskohtia. Tiivis rakenne varmistaa rakenteiden oikean fysikaalisen toimivuuden ja lisää huomattavasti energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Sisäilman laatu paranee huomattavasti, kun epäpuhtaudet rakenteista eivät pääse sisäilmaan seinärakenteen läpi. Tärkeintä on hallita sisäilman ilmavirtoja. Lopuksi on hyvä huomioida, että tiivis rakenne ja lämmön hallittu talteenotto yhdistettynä ilmanvaihtokoneeseen toimii keinona estää kosteuden kertyminen rakenteisiin. Tämän seurauksena on mahdollista ehkäistä homeen syntymistä. Sisäilmaongelma on lopulta estettävissä yksinkertaisilla perusasioilla ja huolellisella tiivistämisellä.