SISÄILMAKORJAUS JA ASKELMERKIT

Sisäilmakorjaus on keino parantaa rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat terveyteen ja viihtyvyyteen.

Lämpö- ja kosteusolosuhteet vaikuttavat kehon lämmönluovutukseen ja siten aineenvaihdunnan tasapainoon. Tupakoinnista, rakennusmateriaaleista ja ulkoilmasta peräisin olevat kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet kulkeutuvat hengitysilman mukana hengitysteihin ja keuhkoihin, joissa ne voivat aiheuttaa oireita tai muuta haittaa terveydelle. Sisäilmakorjaus on helppo toteuttaa, kunhan toimeen tarttuu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oireiden ilmettyä.

Sisäilmakorjaus aloitetaan selvittämällä epäiltyä sisäilmaongelmaa tai muita vaurioita. Sen jälkeen kartoitetaan mitä ongelman korjamiseksi tehdään. Sisäilmaongelman selvityksen yhteydessä käydään läpi kiinteistön omistajien sekä osakkaiden kanssa todetut ongelmat, oireet sekä niiden mahdollinen sijoittuminen asunnossa. Näiden tietojen ja saatavilla olevien rakennuspiirustusten pohjalta tehdään tutkimuskäynti, jonka aikana pyritään keräämään ongelman selvittämiseksi vaadittavat tiedot. Yleensä tutkimuksiin on riittänyt 3-7 tuntia. Tämän vaiheen jälkeen siirrytään otettujen näytteiden analyysitulosten odotteluun ja raportointivaiheeseen.

Raportistamme ilmenee huoneiston yleistiedot, lähtökohdat, kokonaistilanne ja toimenpidesuositukset. Tämän työvaiheen jälkeen pitäisi olla selvää, mitä rakenteille tulisi tehdä todetun ongelman tai ongelmien korjaamiseksi. Monen ammattilaisen antava neuvo on, että mikäli kyseessä on riita tai mahdollisesti tuleva riita, kannattaa raporttiin kirjata myös tutkimusselostus, joka toimii luotettavana pöytäkirjana.

Raportin tekoon kokonaisuudessaan menee laajuudesta ja löydöksistä riippuen yleensä 20-30 tuntia. Jos/kun vauriota täytyy varmistaa esim. mikrobinäyttein, niin tulosten saaminen kestää 2-3 viikkoa.

Tutkimusten jälkeen päästään varsinaiseen toteuttamisen ensivaiheeseen ja saatetaan kaikki osapuolet selville todettujen sisäilmakorjaus – toimenpiteiden korjaussuunnittelusta. Suunnittelu käsittää projekteissamme rakenne- ja detaljipiirustukset, sekä työselostuksen mitä tullaan toteuttamaan. Toteutamme myös viestintäsuunnitelman.

Sisäilmakorjaussuunnittelun jälkeen työn valvonta toteutetaan omissa projekteissamme luontevana jatkumona laadun varmistamiseksi. Jos sama henkilö on ollut tutkimassa kohdetta ja suunnittelemassa sisäilmakorjauksia, voidaan siitä saada merkittäviä hyötyjä korjausvaiheessa. Valvonnalla varmistetaan osastoinnin, purkutöiden laajuuden ja sekä uusien rakenteiden tiivistyslaatu.

Projektien suojaustyöt ovat merkittävä osa onnistunutta sisäilmakorjausta. Työn edetessä tulee huolehtia tarkasti sisäilmakorjaus – alueen kohteiden osastoinneista tiivine väliseinineen. Huolehdimme tilojen alipaineistuksesta, sekä muista ilman ohjauksista. Korjausta tehdään usein käytössä olevissa tiloissa, joiden tulee kuitenkin olla samanaikaisesti käytössä. Tämän vuoksi osastoinnin pitää olla ehdottomasti hallinnassa ja pöly ohjataan hallitusti haluttuun paikkaan.

Lisää sisäilmaremontin toteutustavoista voit lukea osoitteessa: https://asutaan.fi/palvelut/sisailmaremontti/sisailmakorjaukset/

Oireista voit lukea lisää osoitteessa: https://asutaan.fi/sisailmaongelmien-yleisimmat-oireet/

2017-09-14T15:47:18+00:00

Jätä kommentti