SISÄILMAKORJAUS ON LUOTTAMUSTEHTÄVÄ

Sisäilmakorjaus on noussut niin kuntalaisten, virkamiesten, poliitikkojen kuin yritystenkin huolenaiheeksi.  Aiheesta on myös ollut laajaa keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa. Rakennusalan yrittäjän arjessa se on näkynyt kasvavina kysymyksinä sisäilmasta ja sen huomioon ottamisena erilaajuisten normaalienkin remonttien yhteydessä.

Huoli on tietenkin aiheellinen, katsoi sitä minkälaisilla laseilla tahansa. Vanhemmat haluavat lapsilleen terveen sisäilman, vanhemmat haluavat työskennellä puhtaassa ilmassa sekä poliitikot ja virkamiehet haluavat ylläpitää olemassa olevia kiinteistöjä parhaalla mahdollisella tavalla. Sisäilmakorjaus on yhteinen tavoite.

Vaikka sisäilmakorjaus on monisäikeinen kokonaisuus, on käytännön kokemus näyttänyt, että perusasioihin keskittymällä voimme tästä yhdessä selvitä.

Poliitikoilta ja virkamiehiltä toivomme malttia tarkastella sisäilmakorjauksia eri näkökulmista sekä valita työt toteuttamaan sisäilmakorjauksen asiantuntija. Kokemuksiemme mukaan sisäilmakorjauksia toteuttavat yritykset, jotka ovat joko puitesopimuksessa kunnan kanssa tai ovat voittaneet kilpailutuksen, mutta joilla ei riittävissä määrin ole kokemusta sisäilmakorjauksen luonteesta.

Poliitikoilta ja perheiltä toivomme ymmärrystä myös virkamiehiä kohtaan. Kokemuksiemme mukaan heillä on tietenkin aito halu ratkaista sisäilmaongelma kokonaistaloudellisesti edullisisesti ja laadukkaasti, mutta tehtävä ei ole helppo. Talous sakkaa ja silti olisi tehtävä ripeitä ratkaisuja, jotta sisäilmakorjaus toteutetaan riittävän ajoissa.

Ydinpointiksi nuosevat kiinteät kumppanuudet ongelman ratkaisemiseksi, sillä sisäilmakorjaus ja tutkimus perustuu pitkälti luottamukseen, malttiin, huolelliseen valmisteluun sekä tilaajan ja tuottajan keskimääräistä reilusti suurempaan projektiyhteistyöhän tutkimuksesta toteutukseen.

Kannustamme kilpailutuksissa ja toimijoita valittaessa kiinnittämään huomiota urakoitsijan valintaan. Sisäilmakorjaus vaatii kaikilta meiltä ammattilaisilta selkärankaa, tietoa ja syvää ymmärrystä korjattavasta kohteesta. Lisäksi urakoitsijalta vaaditaan viestintä ja dokumentointiosaamista. Ei helppo nakki, mutta onnistuu saumattomalla yhteistyöllä. Urakoitsijaa valittaessa kannattaa myös antaa painoarvoa projektinhallintavalmiudelle, projektiosaamiselle, viestintäosaamiselle ja tekijätiimin ammattitaidolle. Myös yrityksen konsultatiivinen asenne on kokemuksiemme mukaan plussaa, sillä tällöin tilaaja saa ongelmaansa muutamia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. tämä tuo lisätyökaluja päätöksentekoon.

Urakoinnin kustannuksia on todella vaikea arvioida, joten meille ammattilaisille sisäilmakorjaus on aina luottamus ja kunnia-asia. Annamme mielellämme omat kokemukset valmistelun tueksi, sillä onnistunut sisäilmakorjaus on yhdistelmä teoriaa, taloutta ja kädentaitoa. Monipuolinen kohdehistoriamme, kokemus ja osaaminen teorian ja käytännön tekemisen puolelta on hyvä lähtökohta yhteistyölle. Saat meihin yhteyden koska tahansa.

 

Jarno Hämäläinen
0407058073

jarno@asutaan.fi

 

Lue lisää sisäilmakorjauspalveluista: https://asutaan.fi/palvelut/sisailmaremontti/sisailmakorjaukset/ 

Lue lisää sisäilmakorjauksen, mittauksen ja tutkimuksen aloituksesta: https://asutaan.fi/palvelut/sisailmaremontti/sisailmatutkimus-ja-mittaus/

2017-10-02T10:11:47+00:00

Jätä kommentti