Miten sisäilmakorjaus etenee?

Vaikka sisäilmakorjaus on monimutkainen kokonaisuus, käytännön kokemus on näyttänyt, että huolellisella toteutuksella ja avoimella viestinnällä voi olla merkittäviä vaikutuksia paitsi terveyteen myös kiinteistön arvoon.

Hyvä esimerkki voi olla 70-80 -luvun rivitaloyhtiö. Ajan kuluessa havaitaan, että suunnitteluratkaisut eivät kanna rakenteellisesti enää nykypäivänä ja hajuhavaintoja todetaan aluksi muutamissa asunnoissa. Alkuvaiheessa tehdään paikallisia korjauksia eri huoneistoissa erilaisilla menetelmillä. Asiaa voi kuitenkin olla vaikea hallita ja alussa on järkevää
huomioida osakkaiden asema maksajana ottaen huomioon erilaiset terveydelliset ja taloudelliset hyötynäkökulmat.

Selvitystyöt alkaa huolellisesti valitun tutkijan kanssa. Tyypillisesti todetaankin huoneistojen rakennustavan olevan melko samankaltaisia. Ennemmin tai myöhemmin ongelmat ovat usein tulossa esiin kaikkien huoneistojen kohdalla. Joissain huoneistoissa kosteusvauriot voivat olla syy siihen, miksi ongelmat ilmenevät eri tavoin eri paikoissa. Yleisesti voidaan sanoa, että sisäilmaongelma ei aina ole massiivinen homelöytö, vaan se on usein ratkaistavissa huolellisesti tehdyllä ongelmakohdan poistolla sekä ilmavirtojen hallinnalla. Usein puhutaan tiivistyskorjauksesta.

Kohteen seinärakenteissa todetaan valmisteluvaiheessa puutteita. Esimerkiksi alaohjauspuun alapuolella ei ole kapillaarisen nousun katkaisevaa kerrosta, tiiliverhouksen takana oleva tuuletusrako voi olla paikoin tukkeutunut mm. laastipurseista tai seinien alaosissa todetaan tutkimusten perusteella mikrobivaurioita. Seinä- ja alapohjarakenteiden liittymissä sekä höyrynsulun läpivienneissä (pistorasiat, valokatkaisijat) havaitaan sisäilmatutkimuksen jatkuessa merkittäviä ilmavuotoja.

Tyypillisesti oireet ilmenevät sisäilman epätavanomaisena hajuna. Hajujen lähteinä voivat olla luonnossa tavanomaisesti esiintyvät microbit ja niiden hajoamiskaasut tai erilaiset
homeet ja kasvustot, jotka korjauksen yhteydessä poistetaan rakenteista. Ilmavirtaus on tarkoitus hallita
mistä tahansa rakenteen suunnasta sisätiloihin nykyaikaisin menetelmin, tuottein ja merkkiainekokein.

Korjaus päätetään useimmiten huolellisen valmistelun lopputuloksena toteuttaa kaikille ja osakkaat tulevat tyypillisesti maksumiehinä tasapuolisesti mukaan. Näin tasavertaisuusperiaate täyttyy ja jokainen huoneisto perusparannetaan. Sisäilman korjaustoimenpiteillä parannetaan ulkoseinärakenteen alaosan rakennusfysikaalista toimintaa ja rakenneliittymien ilmatiiveyttä. Lisäksi ulkoseinien alaosien lämmön- ja tuulensuojaeristeet uusitaan ja tuulettuvuutta parannetaan. Oleellisessa osassa ovat myös kantavien betonirakenteisten väliseinien ja alapohjarakenteen liittymän ilmatiiveyden parantaminen.

Sisäilmakorjauksen laatu varmistetaan työvaihekatselmuksin, sekä suoritetaan merkkiainekokeita, joilla voidaan todentaa onnistunut tiivistyskorjaus. Lisäksi pitää muistaa, että sisäilmakorjauksen viestintä on hyvä olla poikkeuksellisen avointa ja läpinäkyvää. Sisäilmaongelma on monelle yhtiölle arka asia, mutta oikein toteutettuna sillä voidaan saavuttaa merkittäviä tehokkuushyötyjä. Kun kaikki on avointa, nousevat projektin onnistumisedellytykset monta kymmentä prosenttia. On myös hyvä huomioida, että esim. tiivistyskorjauksen yhteydessä ulkoseinien sisäpinnat uusitaan ja asennetaan uusi lattia. Sisäilmakorjaus antaa hyvän mahdollisuuden päivittää samalla huoneiston pinnat.

Tyypillisesti hoitovastike kohdistetaan hoitokuluihin ja investoinnit toteutetaan investointirahoituksella tarpeen mukaan. Näin rahat korvamerkitään ja budettiseuranta antaa ajantasaista tietoa rahatilanteesta, eikä yllätyksiä pääse syntymään. Ennalta arvaamattomia lisätöitä ilmenee aina, joten urakoitsijan kanssa on viisasta laatia selkeät toiminta-ohjeet ja katsoa budjetista arvioitu varaus.

Sisäilmakorjaus ja sisäilmatutkimus koetaan monesti pakolliseksi rahareiäksi, mutta se voidaan myös nähdä mahdollisuutena parantaa asuntojen arvoa. Mikäli työ on laatuvarmistettu ja dokumentoitu mahdollisia ostajia varten, antaa se kohteesta laadukkaan mielikuvan. Laadukas sisäilma on myyntivaltti.

2018-09-24T13:19:08+00:00

Jätä kommentti