Tiivistysremontti on yleistynyt voimakkaasti sisäilmaongelmien ratkaisijana. Keskeistä ei monesti ole, että varsinainen oletettu ongelma poistetaan täysin, vaan useimmissa tapauksissa hallittu ilmanvaihto on ratkaisu sisäilmaongelmaan vanhassakin talossa. Oikein toteutettu tiivistys hallitsee sisäilmaa ja laskee onnistuessaan lämmitysenergian kulutusta. Usein sisäilman laatu paranee myös pölyn ja hajujen osalta, kun ne eivät pääse vapaasti sisäilmaan. Tällöin korvausilma otetaan venttiileistä eikä rakenteiden rakojen ja välien kautta.

Tiiveydestä on etua vanhassakin talossa. Oikein toteutettu tiivistys laskee lämmitysenergian kulutusta. Usein se myös parantaa sisäilman laatua. Pölyt ja hajut eivät pääse sisään, kun korvausilma otetaan venttiileistä eikä rakenteiden rakojen kautta. On hyvä kuitenkin muistaa, että hallitsematon sisäilmatiivistys nostaa merkittävästi kosteusvaurioiden todennäköisyyttä ja voi aiheuttaa terveyshaittoja.

Toimiva ilmanvaihto on onnistumisen edellytys. Perinteinen painovoimainen ilmanvaihto voi toimia ratkaisuna, kunhan sen toimintakyky on varmistettu sekä koneellinen poisto ja tulo huomioitu. Korvausilma otetaan seinä- tai ikkunaventtiilin läpi, mutta usein se ei riitä. On hyvä huomioida, että poisto säädettäessä täysille, tulee korvausilmaa myös seinien raoista. Järjestelmää on siis hankala tasapainottaa ja se tulee huomioida ammattilaisen käyttönä kyseisissä asioissa.

Painovoimaisen ilmanvaihdon ajantasaistamiseksi saattaa riittää, että korvausilmaventtiileitä tehdään tarpeeksi sekä poistoilmahormien toimivuus varmistetaan ja ne puhdistetaan. Tiivistysremontti ei vaadi, mutta suosittelemme samalla ikkunoiden uusimista ja seinän ja ikkunankarmin tiivistystä. Näin pyritään parantamaan entisestään talon tiiveyttä ja energiatehokkuuttaa.