Sisäilmaongelmat voivat johtua useista eri tekijöistä, ja usein ne voivat johtua yhdistelmästä seuraavia tekijöitä:

 1. Ilmanvaihdon Puute:
  • Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa huonoon sisäilman laatuun. Kun sisätiloissa ei ole riittävästi raikasta ilmaa, epäpuhtaudet ja allergeenit voivat kerääntyä.
 2. Kosteusongelmat:
  • Korkea kosteus voi edistää homeen ja muiden mikro-organismien kasvua. Toisaalta, liian alhainen kosteus voi kuivattaa limakalvoja ja ihoa, mikä voi pahentaa allergiaoireita ja altistaa infektioille.
 3. Epäpuhtauksien Lähteet:
  • Sisätiloissa voi olla epäpuhtauksien lähteitä, kuten tupakansavu, lemmikkieläinten hilse, pölypunkit ja kemikaalit, jotka voivat heikentää sisäilman laatua.
 4. Rakennusmateriaalit ja -kalusteet:
  • Jotkut rakennusmateriaalit ja kalusteet voivat emitoida haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), formaldehydiä ja muita haitallisia kemikaaleja.
 5. Huono Siivous:
  • Huono siivous voi johtaa pölyn, allergeenien ja epäpuhtauksien kertymiseen sisätiloissa.
 6. Home ja Mikrobiologiset Tekijät:
  • Vaurioitunut rakenne tai vesivahingot voivat aiheuttaa home- ja mikrobikasvua, mikä puolestaan voi aiheuttaa sisäilmaongelmia.
 7. Ilman Puhdistamisen Puute:
  • Ilmanpuhdistimien puute tai niiden riittämätön käyttö voi johtaa epäpuhtauksien kertymiseen sisäilmaan.
 8. Tupakointi Sisätiloissa:
  • Tupakansavu on merkittävä sisäilman saastuttaja, joka voi aiheuttaa tai pahentaa terveysongelmia.
 9. Huonosti Suunniteltu tai Huollettu Lämmitys-, Ilmanvaihto- ja Ilmastointijärjestelmi (LVI):
  • LVI-järjestelmän huono suunnittelu, huolto tai toimintahäiriöt voivat johtaa ilmanvaihdon ongelmiin ja epäpuhtauksien kertymiseen.
 10. Ulkoilman Saastuminen:
  • Saastunut ulkoilma voi tunkeutua sisätiloihin ja heikentää sisäilman laatua, erityisesti alueilla, joilla ulkoilman laatu on huono.

Ymmärtämällä nämä tekijät ja niiden vaikutukset sisäilman laatuun, voit ryhtyä toimenpiteisiin sisäilmaongelmien välttämiseksi tai korjaamiseksi.