Sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa terveyteemme ja viihtyvyyteemme merkittävästi. Ne voivat ilmetä monina eri tavoin, kuten epämiellyttävänä hajuna, vedon tunteena, tai tunkkaisena ilma. Alkuvaiheessa oireet voivat olla lieviä, mutta ajan mittaan ne voivat pahentua ja johtaa vakavampiin terveyshaittoihin. On tärkeää tietää, miten tunnistaa sisäilmaongelmat ajoissa, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Tässä listalla sisäilmaongelmien yleisimpiä merkkejä ja oireita.

Oireita

  1. Epämiellyttävät hajut: Homeen, savun tai kemikaalien haju voi viitata sisäilmaongelmiin.
  2. Hengitystieoireet: Yskä, kurkkukipu tai nenän tukkoisuus voivat olla merkkejä huonosta sisäilmasta.
  3. Iho- ja silmäoireet: Kutina, punoitus ja silmien ärsytys voivat johtua sisäilman epäpuhtauksista…
  4. Väsymys ja päänsärky: Jatkuva väsymys ja päänsärky voivat olla myös sisäilmaongelmien oireita.
  5. Allergiat ja astma: Oireiden paheneminen sisätiloissa voi olla merkki sisäilmaongelmista.
  6. Kosteusongelmat: Liiallinen kosteus tai homeen kasvu ovat selkeitä sisäilmaongelmia.
  7. Huono ilmanvaihto: Huoneiden ilma tuntuu tunkkaiselta, ja ilmanvaihto ei tunnu toimivan kunnolla.

 

Aistittavia tai näkyviä

1. Vääränlainen ilman haju: Ummehtunut tai epämiellyttävä haju voi viitata bakteeri- tai homekasvustoihin.
2. Kertynyt kondenssivesi: Ikkunoissa tai muilla pinnoilla oleva kondenssivesi kertoo korkeasta kosteustasosta.
3. Insekti- ja tuholaishavainnot: Hyönteiset ja tuholaiset voivat viihtyä kosteusvaurioituneissa rakennuksissa.
4. Roiskeet ja tahraumat: Merkkejä kosteusvaurioista tai muista ongelmista.
5. Homekasvustot: Tummat tai värikkäät laikut seinillä, katoilla tai muilla pinnoilla.
6. Kosteusvauriot: Kosteuden aiheuttamat värjäytymät tai rakennevauriot.
7. Vesi- tai kosteusläikkä: Näkyvät vesiläikät pinnoilla tai materiaaleissa.
8. Pöly ja lian kertyminen: Ilmanvaihdon puutteellisuus voi johtaa pölyn ja lian kertymiseen.
9. Sisäilman sameus: Savu, pöly tai muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ilman sameutta.
10. Vaurioituneet materiaalit: Esim. mädäntyneet tai turvonneet rakennusmateriaalit voivat olla merkkejä kosteusvaurioista.