Sisäilmantutkimus on tärkeä askel kohti terveellisempää asumista. Se auttaa tunnistamaan ja korjaamaan sisäilmaongelmat.

1. Tutkimuksen suunnittelu
– Alkukartoitus: Mahdollisten ongelma-alueiden selvitys ja tutkimussuunnitelman laadinta.

2. Ilmanäytteiden otto
– Ilman epäpuhtauksien ja kosteuden mittaus.

3. Materiaalinäytteet
– Näytteiden ottaminen eri materiaaleista ja niiden analysointi.

4. Rakenteiden ja materiaalien tarkastus
– Kosteusmittaukset ja rakenteiden kunnon arviointi.

5. Ilmanvaihdon tarkastus
– Ilmanvaihdon toimivuuden ja tehokkuuden arviointi.

6. Tulosten analysointi ja korjaussuunnitelma
– Korjaustoimenpiteiden suunnittelu tutkimustulosten perusteella.

Sisäilmantutkimus on ensimmäinen askel kohti parempaa sisäilmaa.