Suurempaakaan projektia ei tarvitse jännittää, kun kokonaisuus on hyvin suunniteltu etukäteen. Onnistunut remontti alkaa huolellisella suunnittelulla; millaiset ovat projektin lähtökohdat, mitkä ovat tarpeesi ja toiveesi remontin suhteen. Mahdollisimman tarkka suunnittelu helpottaa sekä kilpailuttamista että toteutusta. Pienellä selvitystyöllä saat parempia ja tarkempia tarjouksia:

  1. Tarvitsetko remonttiin luvan taloyhtiöltä tai rakennusvalvonnasta ja onko rakennuksesta saatavilla piirrustukset
  2. Millaisia materiaaleja haluat ja mistä haluat ne hankkia

HUOM! Myös mahdolliset kalustehankinnat kannattaa kilpailuttaa ja pyytää muutamaa kalustetoimittajaa mittauskäynnille. Huomioi, että kalustetoimituksissa voi kestää jopa viikkoja joten varmista, että tilattavat tuotteet on ajoissa paikalla.

Tee itsellesi remonttikansio johon keräät kaiken remonttiin liittyvän; lupa-asiat, budjetin, aikataulun, urakoitsijan tiedot, materiaalit yms. Tee aina remontista sopimus ja varaudu kustannuksissa 10-20 prosentin budjetin ylitykseen, mikäli rakenteista löytyy esimerkiksi kosteusvaurioita.

Kun olet valinnut itsellesi urakoitsijan:

  1. Suojaa laitteet rakennuspölyltä. Rakennustyömaalla suojataan kulkureitit aina hyvin, mutta herkimmät laitteet kannattaa lisäksi suojata itse.
  2. Ole mukana työmaan aloituspalaverissa, jossa käydään suunnitelmat läpi vielä paikan päällä ja tarkastetaan ettei muutoksia ole tullut
  3. Tee urakoitsijan kanssa välikatselmuksia projektin edetessä ja kirjaa ylös mahdolliset muutokset ja huomiot.
  4. Käy mahdolliset lisätyöt urakoitsijan kanssa läpi ja pyydä kustannusarvio muutoksille, kirjaa lisätyöt ylös ja pyydä näille kuittaus.
  5. Projektin valmistuttua pidä urakoitsijan kanssa katselmus ja kirjaa ylös mahdolliset puutteet.
  6. Kun kaikki kirjaamasi puutteet on korjattu, kuitataan puutetyölista hoidetuksi ja kohde luovutetuksi.